Oznamy :         

                             Dňa 28.06. 2019 /t.j. v piatok/

                                     Školský klub detí

                                  nebude v prevádzke.