Plán výchovno-vzdelávacej činnosti  v ŠKD

    na  školský  rok  2018/2019

                                                    

 

September :  Vitajte v ŠKD

 • Poučenie o bezpečnosti a dodržiavaní  školského    poriadku v ŠKD
 • Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania
 • Bezpečná cesta do školy a späť
 • Začlenenie nových detí do kolektívu
 • Spomienky na leto, zážitky z prázdnin

 

Október :  Pestrá jeseň

 • Vychádzky do prírody
 • Práca s prírodným materiálom - tvoríme z prírodnín
 • Imatrikulácia prvákov
 • Mesiac úcty k starším, moja rodina - pomoc je prirodzená vec
 • Košík plný ovocia – výtvarné práce detí
 • Šarkaniáda – púšťanie šarkanov, súťaž

 

   November :  Zdravý životný štýl

 • Zdravá výživa – predchádzanie  chorobám
 • Vianočné tvorenie – výzdoba ŠKD a priestorov školy  
 • Halloween - disco
 • Pamiatka zosnulých – spomienka na blízkych
 • Protidrogová tematika
 • Deň tolerancie
 • ŠKD má talent – „ Ukáž, čo vieš !“

 

December :  Vianoce prichádzajú

 • Vianočné zvyky a tradície, koledy
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Týždeň čakania na Mikuláša
 • Tešíme sa na Vianoce – chystáme darčeky

 

Január :  Zimné radovánky

 •  Netradičné výtvarné techniky
 • Snehové radosti a starostlivosť o svoje zdravie
 • Starostlivosť o vtákov v zime
 • Hodnotíme seba, svoju prácu, svedomitosť a disciplínu

 

Február :  Veselé fašiangy

 • Výroba masiek na karneval, diskotéka
 • Valentín – darčeky a prekvapenia pre kamarátov
 • Rekordyáda – netradičné disciplíny, súťaže v telocvični
 • Vzdelávanie v IKT

 

Marec :  Jar

 • Jar v prírode 
 • Kniha je môj kamarát – čítanie s porozumením, ilustrácie
 • Rozprávkové popoludnie - divadlo
 • Voda a jej význam – šetrenie vodou

 

Apríl :  Mesiac lesov

 • Dbáme o svoju bezpečnosť – dopravná výchova
 • Deň Zeme – ochrana prírody
 • Súťaže a kvízy s enviromentálnou tematikou
 • Vychádzka do prírody,  zber prírodnín, herbár
 • Veľkonočné tvorivé dielne

 

Máj :   Moja rodina, moja vlasť

 • Deň matiek – zhotovenie  darčekov, moja rodina
 • Moja obec, moja vlasť
 • Žabka Skákalka – športová olympiáda
 • Beseda s policajtmi

 

Jún :  Leto

 • MDD – máme sviatok, disco
 • Kolektívne hry v areáli ŠKD
 • Tešíme sa na prázdniny, upratovanie ŠKD
 • Rozlúčka so ŠKD – disco      
 • Vyhodnotenie činnosti ŠKD